Jas Gripen kan moderniseras inom kort

2:34 min

Just nu tar Försvarsmakten fram ett förslag om hur en ny, kraftigt moderniserad version av Jas Gripen skulle kunna se ut. En ny modell kommer att kosta miljarder. Snart måste politikerna bestämma vad stridsflygplanen ska innehålla och hur många som ska köpas in.

– Jag tycker att de nationella försvarsbehoven talar för att vi ska ha ett stort antal stridsflyg. Så har Sverige tänkt under nästan hela 1900-talet och 2000-talet. Jag är inte glad för tanken att byta ny utveckling mot färre flygplan. Då kan försvarsförmågan bli lidande, säger folkpartisten Allan Widman, ledamot i försvarsutskottet.

Riksdag och regering har hittills sagt att om något annat land köper den nya, framtida versionen av Jas, ska Sverige beställa tio plan av samma modell. Men snart måste politikerna bestämma om Sverige ska satsa på en kraftigt förändrad modell, även om inte Brasilien eller Indien skulle köpa planet. Sannolikt kommer det nya planet att ha ny motor, nytt större skrov, ny radar och nya motmedel.

Socialdemokraten Håkan Juholt, ordförande i riksdagens försvarsutskott, tycker liksom Allan Widman att Sverige ska skaffa en ny version av Gripen. Han anser att svenskt försvar behöver flyg och att en egen flygutveckling bevarar och utvecklar en speciell kunskap i Sverige. Men 100 nya plan som Sverige har i dag, är för mycket, menar Håkan Juholt.

– Vi har tidigare i försvarsberedningen sagt att det sannolikt kommer att ligga mellan 60-80 plan. Det väsentligaste är vilka uppgifter som ska utföras, vilken hotbild vi har och vad flygvapnet och Försvarsmakten ska klara av och vad Gripen planet ska klara långsiktigt. Men jag tror att 100 nya plan är ett för högt ställt mål, säger Håkan Juholt.

Det nya Jas-planet som sannolikt kommer att kallas version E/F kommer att bli dyrt. Allan Widmans (FP) och Håkan Juholts (S) bedömningar ligger mellan 30 och 60 miljarder kronor. Det betyder alltså flera miljarder kronor varje år, om en ny modell tas fram och köps in.

– Jag ser att det är viktigt att det vi har investerat, får leva vidare och att vi håller i gång Gripen-systemet under sin livslängd. Hur dyrt det kommer att bli, avgörs av i fall det blir fler länder som kommer med och bär utvecklingskostnaderna, säger Håkan Juholt.

För försvaret är det viktigt att planet är jämbördigt med framtida konkurrenter och därför krävs det avancerad ny teknik. I budgetunderlaget som lämnas till regeringen i månadsskiftet februari-mars kommer försvaret att lägga sitt förslag. Sedan får politikerna brottas med problemet. Allan Widman är inte rädd för att kostnaderna för ett nytt Jas Gripen-plan slår ut andra försvarssatsningar.

– Det är klart att vi alltid måste väga behoven i en vapengren mot behoven i de andra vapengrenarna. Men samtidigt kan man säga att fördelningen mellan vapengrenarna över tid, är ganska stabil. Vi betalar ett antal miljarder varje år för att kunna vidmakthålla förmågan att utveckla och behålla stridsflygplan, säger Allan Widman.