Höjda bidrag till kooperativ

Införandet av maxtaxa på förskolorna i Eskilstuna ska inte behöva innebära någon försämring för föräldrakooperativen.
Det säger Jukka Taipalä, på Eskilstuna kommun. På många föräldrakooperativ har det funnits en oro om att maxtaxereformen skulle missgynna kooperativen. Men kommunen kommer att höja bidragen till kooperativen, så det täcker upp inkomstbortfallet som maxtaxan innebär. Sen är det upp till varje kooperativ att bestämma reglerna för föräldraravgifterna - dom får dock inte överstiga kommunens maxtaxegräns.