Regeringen ska besluta om publice serviceföretag får införa nya tjänster

2:07 min

Regeringen fattade i dag beslut om att kommersiella medieföretag ska ha rätt att yttra sig när ett Public serviceföretag ansöker om tillstånd för att starta nya tjänster. Mats Svegfors som är vd för Sveriges Radio tror att beslutet kan strida mot grundlagen.

– Det första och det viktigaste är att det finns en grundlagsfäst ordning för hur vår verksamhet får begränsas, alltså hur yttrandefriheten för vår del får begränsas. Enligt min mening har inte regeringen följt den ordningen i det här fallet. De villkor som ställs på oss ska ställas med stöd av lag, och det är jätteviktigt att det är klarhet i beslut som gäller tillämpningen av yttrandefriheten, säger Mats Svegfors.

Det leder till nästa problem enligt Mats Svegfors; att det blir otydligt vad Sveriges Radio och de övriga bolagen kommer att få tillstånd att göra och inte och på vilka grunder beslutet fattas. Det får han medhåll i från SVT:s vd Eva Hamilton. Men att det skulle vara fråga om ett grundlagsbrott tillbakavisas från kulturdepartementet.

Beslutet i dag innebär alltså att varje gång public servicebolagen ska starta en större permanent tjänst, som en ny kanal eller ny tjänst på Internet, lämnas ansökan till Myndigheten för radio och tv som offentliggör förslaget. Under tre veckor kan exempelvis privata medieföretag yttra sig. Det är sedan regeringen som beslutar om godkännande eller avslag.

Beslutet har sin grund i ett meddelande från EU-kommissionen. Den socialdemokratiska ordföranden i riksdagens kulturutskott, Berit Högman, är starkt kritisk till regeringens beslut.

– Då har Lena Adelsohn Liljeroth och regeringen sagt att marknadskrafterna är viktigare än public service-uppdraget, och det kan aldrig vara meningen att vi ska ha en regering som tar den hänsynen i första hand, säger Berit Högman.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill inte uttala sig till Ekot, men Cecilia Magnusson som är gruppledare för Moderaterna i kulturutskottet tycker att det är viktigt att begränsa public serviceföretagens verksamhet.

– När vi har en verksamhet som är på en marknad då måste vi ju se till att vårda public service så att också hela marknaden mår bra, att public service håller sig inom de råmärken som behövs, säger Cecilia Magnusson.