Sörmland

Nya satsningar på biblioteken

Bibliotekspersonalen i Sörmland, Västmanland och Örebro ska få bättre kunskaper om nya medieformer, till exempel sociala medier. Utbildningssatsningen får 11 miljoner kronor från EU:s socialfond.

Under två år ska man i projektet komma fram till vad för kunskaper man ska satsa på och sedan erbjuda en mängd olika utbildningar.

Målet är att fler ska hitta till biblioteken och att biblioteken ska hitta nya vägar att förmedla kunskap, enligt Ulrika Westin på landstinget, som ansvarar för projektet.

Samarbeten med bibliotek även utomlands kan bli aktuellt i projektet.