JO vill ha myndighet för klagomål

Det behövs en ny myndighet för dem som är missnöjda med försäkringskassan. Det tycker Justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt, som också skrivit detta till riksdagen.

Den som känner sig illa behandlad skulle kunna klaga hos den nya myndigheten, som också skulle se till att kassan sköter sig, säger Cecilia Nordenfelt. Hon är kritisk till att det inte finns någonstans för missnöjda att vända sig sedan Riksförsäkringsverket lades ner.

– Försäkringskassan fattar väldigt många beslut som rör enskilda människor varje år, och i en del fall som jag ser hos mig så ser man att Försäkringskassan och den försäkrade har svårt att förstå varandra och att den försäkrade behöver någon utanför sig själv att prata med som kan utreda när Försäkringskassan inte gör rätt, säger Cecilia Nordenfelt till Ekot.