Lärbro

Naturvårdsverket tveksamma till brott vid Hoburgsmyr

1:02 min

Naturvårdsverket, som äger marken till naturreservatet Hoburgsmyr i Lärbro, ser ogärna att Nordkalk provborrar där.

Nordkalks platschef och miljöchef träffade på torsdagen Länsstyrelsen på Gotland för att presentera sina planer på sju nya provborrhål intill Hoburgsmyr i Lärbro.

Länsstyrelsen kommenterade inte "i sak" bolagets önskemål. Enligt Maria Breineder, på länsstyrelsens miljöskyddsavdelning, bollades ärendet mer eller mindre tillbaka till Nordkalk. Det första bolaget uppmanades göra var att kontakta markägaren - alltså Naturvårdsverket - eftersom tre av de sju borrhålen ligger inom det naturreservat myren är.

Men Hasse Berglund, biolog på Naturvårdsverket, säger till Radio Gotland att de är tveksamma till borrhål i Hoburgsmyr.

Som Radio Gotland berättat vill Nordkalk utreda möjligheten att bryta kalk i täktområdet i anslutning till Hoburgsmyr och borrhålen är en förutsättning för att undersöka tillrinningen av vatten, för att avgöra om brytningen äventyrar grundvattnet eller påverkar myrmarken.

De fyra hål Nordkalk vill borra på sin egen mark hade länsstyrelsen inga uttalade synpunkter på.

Rättelse 2010-12-20: uppgiften om borrhålens storlek i intervjun med Naturvårdsverket är felaktig. Borrhålen ska vara betydligt mindre, 80-90 mm breda.