EU

Budgeten största ämnet på toppmötet

1:52 min

Årets sista EU-toppmöte i Bryssel avslutas i dag. Under mötet försöker den brittiske premiärministern nu få med sig så många EU-länder som möjligt på krav om att begränsa EU:s utgifter.

Storbritannien har i decennier försökt hålla nere EU:s utgifter så mycket som möjligt. Under det kommande året väntas en hård politisk kamp om EU:s nästa långtidsbudget, som ska gälla från 2014 fram till ungefär 2020.

Nu vid toppmötet här i Bryssel försöker den brittiske premiärministern David Cameron vinna stöd för sin linje i den kommande striden.

I dag finns ett tak för EU:s budget på 1,1 procent av EU-ländernas sammanlagda bruttonationalinkomster. Storbritannien har egentligen velat få ner taket rejält, till 0,85 procent.

Landet har insett att det blir politiskt omöjligt att få igenom en så radikal minskning av EU-budgeten, men med sig hit till Bryssel har Cameron tagit utkastet till ett brev där han skriver att EU:s utgifter under nästa budgetperiod åtminstone absolut inte får öka med mer än inflationen.

Den brittiske premiärministern försöker nu få andra länder att skriva under brevet, framför allt rikare länder, som Sverige, som betalar in mer till EU:s budget än vad som kommer tillbaka i form av olika EU-stöd.

Allra viktigast för britterna blir att få med sig Tyskland och Frankrike, och enligt tidningen European Voice uppger diplomatkällor att båda länderna har indikerat att de kan tänka sig att ställa upp på britternas skrivning.

Andra länder, som Polen, är däremot uttalat mot att man redan nu begränsar storleken på EU:s långtidsbudget. EU:s valde ordförande Herman van Rompuy är sannolikt inte alls glad åt den här brittiska framstöten. 

Van Rompuy har flera gånger poängterat att den politiska debatten om EU:s budget efter 2013 ska vänta tills EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag till långtidsbudget, något som kommer ske i sommar.