Starkaste kronan på fyra år

1:32 min

I dag nådde kronan det högsta värdet gentemot euron på fyra år. Det finns en gräns för hur mycket starkare kronan kan bli innan det börjar hämma exporten. Fast det dröjer innan det märks, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillen.

– På kort sikt så innebär det att exportföretagen tar kronans svängningar på sina vinstmarginaler. Då påverkar det inte exportvolymer så mycket. De sänker inte priserna i utländsk valuta direkt när kronan förstärks.

Den handlar alltså om en fördröjning. Den märktes, fast åt andra hållet i början av förra året då kronan var extremt svag, men ändå sjönk exporten till en början. 

Nu går det andra hållet med stark krona och stark export. Vad som väntar konkurrenskraften kommer att sjunka om kronan fortsätter att stärkas.  Men den effekten kan uppvägas med råge om återhämtningen i världsekonomin fortsätter.

Fast riksbanken måste snegla på detta eftersom fortsatta räntehöjningar bidrar till en starkare krona, säger Mats Dillén på Konjukturinstitutet.

– Det är det de måste hålla ögonen på nu, att i eurozonen och i USA så lär de vänta väldigt länge innan de höjer räntan igen och då leder de räntehöjningarna som vi genomför i Sverige till en tendens att kronan stärks.

Finns det någon tidsfrist för Sverige när man får en starkare krona och omvärlden inte höjer räntorna, innan det börjar slå tillbaka på exporterna och tillväxterna?

– Är det så att kronan blir för stark och stramar åt för mycket så finns det skäl att gå lite försiktigare fram. Vi har möjlighet att korrigera penningpolitiken lite efter hur kronan utvecklas och hur vi bedömer utvecklingen av kronan, säger Mats Dillén.