Klotets årskrönika 2010

Klotet ser tillbaka på de viktigaste miljöhändelser 2010. Som att svenska jägare gick man ur huse för att skjuta varg trots att det var det biologiska mångfaldsåret. Dessutom anklagades FN:s klimatpanel för fusk och i USA hade precis presidenten godkänt oljeborrning på djupt vatten, när en rigg exploderade i Mexikanska gulfen. Samtidigt skrevs internationella avtal som ska stoppa utrotningen av djur och växter och några försiktiga steg togs mot att stoppa den globala uppvärmningen.

Oljeläckan i Mexikanska gulfen startade i april 2010 när BP:s oljeplattform Deepwater Horizon exploderade och började läcka ut stora mängder olja på 1500 meters djup. Det tog 5 månader att laga läckan och 800 miljoner liter olja spreds i havet. Olyckan var USA:s värsta oljekatastrof fick ett enormt genomslag i massmedia, samtidigt som det faktiskt spillts betydligt mer olja till exempel i Nigerdeltat i västafrika. Uppskattningsvis 2 miljarder liter olja under de senaste 50 år från sönderknackade oljeledningar.

Troligen kommer den här olyckan att påverka oljeutvinningen framöver som nu sker på allt större djup, när billig olja på landbacken sinar enligt internationella energiorganet  IEAs senaste prognos. Trenden är att borra på så kallat ultradjupt vatten, till exempel utanför Västafrikas kust, i Sydostasien och Brasilien där man borrar allra djupast, ner till 3000 meter. Olyckan i Mexikanska golfen har visat fått USAs president Barack Obama att dra tillbaka många borrtillstånd i Mexikanska gulfen och atlantkusten efter olyckan. 

Alla ifrågasättanden av FN:s klimatpanel IPCC som briserade i början av 2010 är en annan viktig miljöhändelse. Det fanns till exempel en uppgift i den senaste rapporten från 2007 att glaciärerna i Himalaya skulle vara bortsmälta till år 2035. Uppgiften byggde på ett uttalande av en forskare i en tidningsartikel och visade sig vara helt fel.

När Klotets reportar granskade IPCC upptäckte vi också överdrivna uppgifter om kostnaden för extrema väderfenomen och hur mycket skörd som kan komma att torka bort i Afrika på grund av global uppvärmning. Camilla Widebeck mötte en stressad Brenda Abrar på IPCCs huvudkontor, som inte varit med om en liknande anstormning sen klimatpanelen fick Nobels fredspris 2007. Camillas slutsats efter att ha granskat IPCC var att organisationen inte är gjord för att ha makt, utan för att sammanställa kunskap.

IPCC blev ju också kritiserade av en oberoende granskningsgrupp med vetenskapsakademiledamöter i somras för sin organisation och hur man hanterat ”grå litteratur” alltså icke vetenskapligt publicerade uppgifter. Klimatpanelen lovade i oktober att man framöver ska vara betydligt försiktigare med hur icke granskad forskning används och att redovisa vetenskaplig osäkerhet ännu noggrannare.

Sen var det den så kallade "climategate" med de stulna e-mailen från klimatforskarna på East-angliainstitutet i Storbritannien. Någon hade lyckats komma åt klimatforskaren Phil Jones mailkorrespondens och lagt ut på en offentlig server och i e-posten gick det att hitta meningar som att man skulle "dölja minskningen" och utföra trick med temperaturkurvorna. Phil Jones tvingades träda åt sidan under alla utredningar och har berättat i en tidningsintervju att han funderade på att begå självmord när anklagelserna var som värst, men kllimatforskaren Phil Jones friades senare helt av ett flertal utredningar under året från misstankarna för forskningsfusk.

Klotets granskning av FN:s klimatpanel landade i att de vetenskapliga grunderna står sig trots felaktigheter i den senaste rapporten. Mänskliga utsläpp av växthusgaser har med största sannolikhet orsakat huvuddelen av den globala uppvärmning vi nu ser, och även om det fortfarande finns osäkerheter kring molnbildning och klimatkänslighet så är det rimligaste scenariot att anta att temperaturen kommer att fortsätta att stiga med ytterligare koldioxidutsläpp.

I oktober brast en gruvdamm i Ungern och över en halv miljon kubikmeter giftigt rött slam läckte ut och bokstavligen översvämmade två byar och förgiftade vattendrag i närheten. Klotets Pelle Zettersten tog sig dit iförd gummistövlar och ansiktsmask och mötte belägrade byar, helt dränkta i rött. Mer än 150 bybor i Kolontar och Devecser precis nedanför aluminiumfabrikens slaggdammar fick frätskador och 10 personer avled av sina skador. Mätningar av miljöorganisationen Greenpeace visar fortfarande på höga halter av arsenik i brunnarna. Östeuropa är dessutom fullt av liknande giftiga gruvdammar som riskerar att brista framöver, enligt världsnaturfondens expert Tom Arnbom och Sven Knutsson som är gruvdammsprofessor vid Luleå tekniska universitet

En sak som upprörde många förra vintern i Sverige var att det för första gången på 45 år blev tillåtet med licenssjakt på varg. 27 vargar av 210 skulle få skjutas. Regeringen sa att det var för att den svenska vargstammen var så inavlad och att man ville öka acceptansen för rovdjuret i vargbyggd. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet anmälde den svenska vargjakten till EU och hävdar att den brutit mot de gemensamma reglerna kring hur hotade djurarter ska skyddas inom unionen. Något beslut från EU-kommissionen har ännu inte fattats, utan väntas tidigast i slutet av januari. Däremot har Naturvårdsverket sagt att licensjakten på varg ska fortsätta även i vinter med start den 15 januari och att 20 vargar ska få skjutas i år.

2010 var dessutom det internationella biologiska mångfaldsåret. Redan för 17 år sen la FN fram ett mål om att förlusten av biologisk mångfald skulle hejdas till just år 2010. Fast så har det ju inte alls blivit utan istället fortsätter växter och djur att utrotas i en takt som påminner om massutdöendet när dinosaurierna försvann. Men i Japanska Nagoya i slutet av oktober skrev trots allt politikerna från 193 länder på en strategisk plan med 20 mål som tex att halvera utarmningen av biologisk mångfald inför det kommande decenniet.

Apropo FN-beslut under 2010 så får man ju också påminna om att världens ledare trots allt kunde komma överens om några saker kring hur klimatförändringarna ska stoppas nyligen i Mexico, även om det inte enligt forskarna räcker för att stoppa den globala uppvärmningen vid två grader.

Klotet har rapporterat om åtskilliga hoppfulla initiativ under året. Några som är värda att lyfta fram är grönsaksproducenten Mussa Mvungi i Gustaf Klarins reportage från Tanzania i mars som sa:

– Afrika kan föda världen .
Ett annat hoppfullt skeende är alla de städer som nu går samman tex i organisationen United Cities för att stoppa den globala uppvärmninen, när det går så trögt i de internationella förhandlingarna. Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och det är de som gör som jobbet. Det handlar om satsningar på kollektivtrafik, förnyelsebar energi, cykelbanor och trädplantering till exempel.

På det internationellt CITES möte i mars lyckades man också stoppa till exempel Tanzania och Zambia från att börja sälja elfenben igen och att flytta ned  den afrikanska elefanten till en lägre skyddsklass, eftersom problemet med tjuvskytte fortfarande är så stort.

De fosforfällor vi berättat om i Klotet där svenska forskare tagit fram enkla filter som kan sättas i åkerdiken och minska övergödningen till Östersjön med 30 procent är också värt att nämna. Liksom att det blir allt vanligare att bygga höghus i trä. Vart sjunde flerfamiljshus i Sverige är numer byggt med trä i huvudsak, enligt Niclas Svensson chef för Sveriges träbyggnadskansli. Ett bygge som förr tog 1 år tar nu 10 veckor och klimatutsläppen minskar med 90 % när varje husdel är prefabricerad och bara monteras ihop på plats.  

Under året har Klotet hunnit berätta om 100 andra saker också, men de får vi inte plats med i vår nyårskrönika. Däremot kan du alltid gå tillbaka och läsa våra blogginlägg och kommentarer i efterhand och nu har vi lagt till fler katageorier så att det ska bli lättare att hitta tillbaka. Men nu blickar vi framåt mot 2011 med nya miljöavslöjanden och rapporter om gröna framsteg och hoppas att ni lyssnare/läsare som vanligt hjälper oss på traven.

God fortsättning på 2011 önskar vi på Klotet