"Extremister bör hanteras efter dansk modell"

1:16 min

Sverige bör precis som Danmark ha en nationell handlingsplan för att bekämpa politisk och religiös extremism. Det sa demokratiminister Birgitta Ohlsson efter ett möte med bland annat den danska säkerhetspolisen i dag.

Det finns mycket i den danska handlingsplanen som vi bör införa i Sverige, säger Birgitta Ohlsson.

– Det handlar om mycket dialog med företrädare i den muslimska gruppen, att ha starka förebilder. Det handlar också om, det man kallar ”ssp” här, att skolan, socialtjänsten och polisen har ett speciellt uppdrag att tillsammans identifiera inte minst ungdomar på glid och sätta in motåtgärder tidigt så att ingen behöver hamna i våldbejakande aktivism, det är otroligt viktigt, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Även om förlaget med en svenskt nationell handlingsplan inte är förankrat i regeringen tänker Birgitta Ohlsson nu driva frågan hårt.

Den svenska nationella handlingsplanen bör plocka det bästa från de tre länder, Danmark, Nederländerna och Storbritannien, som har kommit längst i Europa med arbetet att bekämpa politisk och religiös extremism.

Birgitta Ohlsson ser den radikala islamismen som ett allvarligare hot än den politiska extremismen.

Birgitta Ohlsson menar att programmet Exit, som varit framgångsrikt i att få nazister att lämna vit-makt-miljön, kan tjäna som en förebild.

– Vi behöver nu ta fram liknade system för våldsbejakande islamister att lämna den rörelsen, där har vi ett stort arbete att göra från svensk sida. Vi måste ta terroristhot på allra största allvar, samtidigt som man måste hålla huvudet kallt och inte tumma på demokratin och öppna samhällsprinciper, säger Birgitta Ohlsson.