Integrationsplan saknas i länet

Inte någon kommun i Sörmland har någon plan för hur personer med utländsk bakgrund ska integreras i samhället.
Det visar en undersökning som Sveriges Radio Sörmland gjort. Närmast att fatta beslut om en mångfaldsplan är Katrineholms kommun. Flera kommuner har precis inlett diskussioner om en integrationsplan. Men behovet av en plan är mycket viktig, säger Mamadou Diallo, ordförande i afrikanska föreningen i Eskilstuna. Utan en handlingsplan är risken för diskriminering på arbetsplatsen betydligt högre. Mamadou Diallo upplever att det svenska samhället var mer tolerant och öppet mot invandrare för tjugo år sedan när han kom till landet, än det är idag. Men den senaste tiden har många, framför allt afrikaner, fått jobb.