Larmen ökar men inte personalen

Antalet personer som har trygghetslarm har ökat under de senaste åren, men personalen ökar inte i samma takt.
Att antalet personer som har trygghetslarm blir fler beror på att många äldre väljer att bo kvar i sina tidigare bostäder och att osäkerheten i hemmen ökar.