Många svenskar utsatta för brott

Sverige tillhör ett av de länder där flest brott begås. Mer än var tredje svensk blir varje år utsatt för brott. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, skriver Göteborgs-Posten.
Sverige ligger högt i statistiken bland de 17 undersökta länderna, bland annat när det gäller anmälda sexbrott. 2,5 procent av de svenska kvinnorna uppger att de utsatts för någon form av sexbrott. Men det som drar upp siffrorna i Sverige är stöldbrotten. Av de omkring 1,2 miljoner brott som anmäls varje år är vart femte ett så kallat anmält brott, dvs bil- eller cykelstölder och bilinbrott. I många andra länder, exempelvis USA, är däremot andelen våldsbrott betydligt högre.