Krögare hotas av svarta löner

Svarta löneförmåner inom restaurangbranshen gör att seriösa krögare har svårt att få tag på personal.
Josef Darius, som bland annat driver Ullinge Värdshus utanför Eksjö, har under den senaste tiden gjort flera försök att anställa personal. Men eftersom han inte vill betala ut svarta löner så har han inte heller fått någon personal som vill jobba. Jörgen Alfén som arbetar på skattemyndigheten i Jönköping säger till Nyheterna att han är medveten om problemet men att skattemyndigheten trots extra resurser inte klarat av att reda ut situationen.