Hårdhänta tag behövs för Spaniens ekonomi

1:24 min

Det kommer att krävas hårdhänta förändringar av Spaniens ekonomi för att få ner den höga arbetslösheten och minska underskotten i statens finanser. Det är budskapet från OECD i den senaste rapporten om tillståndet i den spanska ekonomin.

Ett facit för 2010 är att ekonomin går baklänges också i år, men inte så mycket. Minussiffran stannar på 0,2 procent. Nästa år väntas tillväxten långsamt krypa uppåt med en tillväxt på 0,9 procent.

Det stora problemet för Spanien är arbetslösheten. Var femte spanjor i arbetskraften har inte något jobb. Prognosen pekar inte på någon nämnvärd ljusning. Drygt 19 procent arbetslösa 2011 och över 17 procent under 2012.

Kostnaderna för att hantera den höga arbetslösheten bidrar i hög grad till att underminera de spanska statsfinanserna. Budgetunderskott i år blir över 9 procent räknat som andel av hela bruttonationalprodukten och spär alltså på statsskulden.

Den skulden plus problem och hög skuldsättning i en rad spanska banker bidrar också till att driva upp räntorna på landets statsobligationer.

I förra veckan krävde investerare på finansmarknaden över 5 procent ränta när staten gav ut obligationer för om två och en halv miljard euro.

Och oron för att Spanien ska smittas av de statsfinansiella problemen på Irland och i Portugal dröjer kvar hos privata investerare. Och det trots att regeringen lovat att underskotten i budgeten ska skäras ner till drygt 6 procent under 2011.

Enligt OECD måste Spanien framför allt koncentrera sig på att få ner kostnaderna för arbetslösheten för att få ordning på landets ekonomi.