Hårda bud för gamla trots befolkningsökning

1:43 min

Både invandring och barnafödande ökar i Sverige. Men inte tillräckligt för att klara av försörjningen av de växande pensionärskullarna.

Det konstaterar Lena Lundkvist, som är befolkningsstatistiker vid SCB, Statistiska Centralbyrån.

– Det enda som skulle hjälpa är att man höjer pensionsåldern, eftersom medellivslängden ökar.

Barnafödandet i Sverige är bland det högsta i Europa sedan flera år tillbaka, och det ökar - tre procent sedan förra året.

Men att tro att ökat antal födslar ska kompensera det växande antalet pensionärer är orealistiskt, säger Lena Lundkvist.

– I dag är barnafödandet på en nivå på 1,9 barn per kvinna. Vi har räknat med att höja till 2,1 och så högt har det bara varit något enstaka år i Sverige, under den senaste 50-årsperioden.

– Den nivån räcker inte.

Inte heller ökad invandring kommer att kunna uppväga att antalet gamla ökar så kraftigt.

– Nej, arbetskraftsinvandring hjälper inte heller. Det ska till en orealistisk invandring för att kompensera detta. Det skulle behövas en nettoinvandring på 300 000 per år, i dag ligger den siffran på 60 000.

Medellivslängden ökar i Sverige. För kvinnor är den i dag 83 år, för män knappt 80.

Om 50 år kommer kvinnor att bli 87 år i snitt och män 85 år.

Allt fler i Sverige ska alltså försörjas av en yrkesaktiv generation som förblir ungefär lika stor.

Kalla statistiska fakta säger att ekvationen bara går ihop om pensionsåldern höjs till 69 år, tror Lena Lundkvist. 

Ändå måste morgondagens pensionärer räkna med en blygsammare standard än de nuvarande.

– Om man ska tjäna in inkomster från 25-65 års ålder och sedan plocka ut dem under allt fler år så måste det per definition bli mindre per månad.