Nu går det att läsa sin journal på nätet

2:34 min

Nu ska patientjournaler bli tillgängliga via internet. Det har testats en tid, men nu efter årsskiftet blir de tillgängliga för alla som vill vid två vårdcentaler i Linköping.

Med hjälp av en personlig kod ska patienten kunna läsa anteckningar, provsvar och hur långt en remiss kommit på en dator.

Bakom projektet står Mikael Hoffmann som är överläkare och ansvarig för patientjournaler i Östergötland.

– Vi loggar in med det personliga lösenordet och när vi klickar här så ser vi hur vi kommer in på patientportalen, där vi kan välja olika sätt att visa vad som har hänt med patienten, över tid och på olika enheter, säger Mikael Hoffmann när han surfar in på den nya portalen.

Om fyra år är förhoppningen att alla inom landstinget i Östergötland ska ha möjlighet att läsa sin journal på det sättet. För att kunna läsa sin journal krävs det att patienten loggar in med en personlig kod, på ett liknande sätt som man kan logga in på sin internetbank.

Den som inte har någon dator eller inte vill använda internet kan fortfarande begära ut en papperskopia på sin journal.

Sara Hjalmarsson är en av utav de patienter som testat att logga in för att se uppgifter om till exempel provsvar.

– Jag tycker det är en fördel att man kan se besök, sin läkemedelslista och att man kan se provsvar och rutinprovsvar. Det har varit väldigt praktiskt och har underlättat för mina kontakter med vården.

Är det någonting i det här som du känner dig tveksam till?

– Jag kan känna en viss oro inför att man ska kunna läsa journalanteckningar eftersom det främst kanske är sjukvårdens redskap. Där kan man ju ibland kanske missförstå texten, vilket kan skapa oro, säger Sara Hjalmarsson.

Det kommer alltid att göras en bedömning om vad som kan vara tillgängligt för patienten, som till exempel provsvar och uppgifter om remisser. Det ställer helt nya krav på den läkare som skriver journalen.

När det gäller anteckningar om befarad sjukdom eller preliminära provsvar måste patienten känna till det, för att inte helt plötsligt läsa om farhågor om en dödlig sjukdom via internet.

-- Här är utmaningen där det handlar om att se patienten som en partner i vården och hörha. Det innebär att man har en något annorlunda dialog kring vad jag ser, vad jag tror och vad jag tänker göra, säger Mikael Hoffmann.

På sikt finns också funderingar på att utveckla den här patientportalen så att patienten själv kan skriva in uppgifter, om till exempel mätningar som görs hemma.

Sara Hjalmarsson tycker att det är bra och tar ett exempel:

– Astma mäter man ju ibland i lungfunktion hemma, då kan man registrera in resultaten hemma. Då skulle sjukvården kunna se hur det har sett ut den senaste veckan när man kommer på besök, istället för att man som i dag kanske skriver på en papperslapp och tar med sig, säger Sara Hjalmarsson.