För mycket mat slängs i onödan

2:14 min

Vi slänger nästan en tredjedel av den mat som vi köper. Energin och resurserna som går åt för att producera maten som slängs tär på både miljön och klimatet.

Nu måste vi komma fram till hur vårt överflöd av mat ska minska, säger Ingrid Strid, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har sedan i höstas som uppdrag att leda Sveriges första större forskningsprojekt som ska utreda hur vi kan minska på matsvinnet.

– Det här är början på ett nytt stort forskningsfält. Det är en av våra stora uthållighetsfrågor, säger hon.

Det är i hemmen som vi slänger allra mest mat. Runt 30 procent av den mat vi köper äter vi aldrig upp. Det visar studier som Christina Skjöldebrand vid Lunds tekniska högskola har gjort. I butiker slängs också en hel del mat, uppemot fem procent.

– All energi och alla resurser som går åt till att producera den här slängda maten står för ungefär sju procent av svenskarnas klimatpåverkan, säger Ingrid Strid.

Minskar vi på matsvinnet kan det bli mer mat till de som verkligen behöver den.

– Man skickar inte ner en halvt uppäten mattallrik, det är inte så man ska tänka. Däremot att de resurser som krävs för att få fram maten finns kvar och att de kan användas till matproduktion där den behövs. Så det finns ett samband, säger Ingrid Strid.

Vi i Sverige köper helt enkelt för mycket mat, en orsak är dålig planering. Men också att maten är så billig.

– Den är för billig jämfört med den respekt vi visar maten. Det är egentligen inget som säger att vi inte kan handskas med maten bättre och att den fortfarande kan vara billig. Utan det är det ändrande beteendet som vi är ute efter, säger Ingrid Strid.

Reporter: Alexandra Peterson