Vill inte betala sanering i Vall

Fastighetsägaren till Södervägs brädgård i Vall vill inte betala saneringen av det kreosotförorenade området. Bolaget protesterar nu mot miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att de ska betala som högst elva miljoner kronor för att rensa i området.

På platsen har virke impregnerats med giftig och cancerframkallande kreosot, fram till 1999. Grundvattnet är kraftigt förorenat och brunnar i området kan vara påverkat.

Under åren har omfattande utredningar om vem som ska betala sanering gjorts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kom i somras fram till att det bara är fastighetsägaren Träimpregnering Gotland AB som kan ställas till svars för de miljörättsliga kraven, och det trots att bolaget gått i konkurs.

Bolaget överklagar nu nämndens beslut till länsstyrelsen.