NORRBOTTEN

Giftsanering blir snabbbare

1:40 min

Att sanera förorenade områden kommer snart att gå fortare än vad det gör idag.

Allt eftersom fler domar kommer från miljödomstolen i enskilda ärenden, så blir det lättare att veta hur nya ärenden ska hanteras. Det säger miljöingenjören Mats Aunes på länsstyrelsen i Norrbotten.

Ett exempel på sanering är företaget Norrlandsjord och miljö AB som tar hand om oljeförorenad jord vid Sunderby avfallsanläggning mellan Boden och Luleå. Längs en väg ligger jorden i högar formade som limpor, cirka två meter höga. Med bakterier, näring och en aktiv omblandning av jorden får man en process där oljeföroreningarna bryts ner.

– Den ser ut som vanlig jord. Det är en moränjord och i det här fallet är det inga tunga föroreningar, berättar Kurt Johansson som är vd på företaget.

I ungefär tio år har landets länsstyrelser arbetat systematiskt med att hitta och få i gång saneringar av förorenad mark. Det ingår i miljömålet giftfri miljö till år 2050.

Nedlagda sågverk och gamla bensinmackar är två exempel på platser det kan handla om. Finns inget ansvarigt företag kvar ska kommunen sköta saneringen, och staten kan gå in med bidrag.

Men det tar ofta lång tid att få i gång en sanering enligt miljöingenjören Mats Aunes på Länsstyrelsen i Norrbotten.

– Det kan vara olika åsikter om ambitionsnivån i hur långt man ska driva åtgärder, säger han.

– Lagstiftningen vi har är nu tio år gammal och det tar lång tid att få igenom projekt och miljödomar som överklagas i flera led. Förhoppningsvis går det lättare framöver när man är mer överens om vad lagstiftningen kräver av en ansvarig, säger Mats Aunes.