Gångtunnlar klottersaneras

Klotterbekämpning och rengöring av offentliga väggar genomförs just nu i Visby. Sedan 1998 har klottret ökat kraftigt på Gotland och kulminerar på somrarna då klottrargäng från fastlandet kommer hit.
Det är två före detta kommunanställda som nu arbetar bland annat för Vägverket med rengöring av gångtunnlar längs visbyleden. Med lut, hetvatten och högt tryck tvättas väggarna i omgångar varefter ett vaxskikt läggs på, för att göra det lättare att tvätta rent om väggarna utsätts för klotter på nytt. Det är nödvändigt att tvätta bort klottret från betongväggar som annars ruttnar inifrån.