Prata om det: Om gränsen för sexuellt våld

13 min

Ett spontant blogginlägg om sängkammarens gråzoner. Det har fått igång en livlig debatt om sexuella övergrepp, rädslan för att säga nej och - inte minst - om varför ämnet är så tabubelagt. Kulturjournalisten Johanna Koljonens Twitter-inlägg om en händelse hon själv varit med om har fått hundratals andra personer att göra det som hennes nybildade nätverk uppmanar till: att prata om det. Caroline Salzinger, korrespondent, Nathalie Rotschild, svensk journalist i London och Petter Asp, professor i straffrätt medverkar. Reportage av Erik Laquist. 17-timmen