Sverige stödjer Afrikas gröna revolution

1:33 min

Det pågår en ny grön revolution i Afrika. Och du är med och betalar. Sverige har nämligen beslutat att ge 60 miljoner kronor av det svenska biståndet till organisationen  - Allians för en grön revolution i Afrika. AGRA vill få småjordbruket på fötter genom konstgödsel, bekämpningsmedel och moderna utsäden.

Pengarna utgör större delen av svenska regeringens speciella satsning på att trygga livsmedelsförsörjnigen i världen och fokus ligger som så ofta på Afrika, där jordbruksproduktionen har stått stilla och på vissa håll minskat sen 60-talet. Samtidigt som befolkningen mer än fördubblats enligt FN:s beräkningar. De flesta människorna på den afrikanska kontinenten lever av småjordbruk, och 1/3 av befolkningen lever i ständig hunger.

Johanna Björklund som forskar på hållbart jordbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet tror inte på Afrikas nya gröna revolution.
– Revolutionen bygger på resurser som inte är hållbara, bland annat på fossil olja och fossil fosfor som inte kommer räcka länge till, och pesticider till exempel som ju skadar människor och som inte är bra för miljön och utrotar arter, säger Johanna Björklund.

En annan kritiker är den ekologiska lantbrukaren och jordbruksexperten Peter Einarsson som skrivit en rapport om matsituationen åt de svenska hjälporganisationerna forum Syd och Svenska kyrkan. Han menar att den nya gröna rev i Afrika varken är ny eller grön och att klimatförändringar och jordens sinande resurser av till exempel olja gör att en AGRAS satsningar inte är hållbara enligt Peter Einarsson. 

Den första, gröna revolutionen som pågick i mitten av 1900-talet såg till att jordbruksproduktionen mångdubblades framförallt i Asien genom konstgödsel och växtförädling. Den enda skillnaden idag, enligt Peter Einarsson, är den nya gentekniken som är på gång inom AGRA, och dels ett större fokus på kemikalier och bekämpningsmedel.

Och då precis som nu, så kritiserar miljörörelser och forskare världen över hållbarheten och den negativa effekt ett industrialierat jordbruk för med sig genom minskad biodiversitet, förstörda ekosystem och småbönder som tvingas köpa in och bli beroende av den nya tekniken.

Åke Barklund som är chef för Kungliga Skogs- och Lantbruks Akademien, och som har drivit jordbruksutveckling i Östafrika, menar att man måste vara öppen för en blandning av konventionellt och ekologiskt jordbruk i Afrika. AGRAs satsning på konstgödsel och besprutningsmedel är bra eftersom jordbruket inte klarar sig enbart på det som finns i naturen runt omkring.

– Markerna är fattiga och de behöver gödslas upp, säger Åke Barklund.
Han pekar på att det finns 3 sorters gödsel: grön (kompost), brun (avföring och urin) och vit (mineralämnen från fabrik) och han vill inte diskriminera någondera utan låta analyser av vad marken behöver och vad som är mest lönsamt avgöra med vad man gödslar.

Allians för en grön revolution i Afrika leds av afrikanska forskare, ekonomer och företagsledare, men organisationen finansieras till största del av de amerikanska stiftelserna Bill och Melinda Gates foundation och Rockefeller foundation som också startade AGRA år 2006.

Målet är att få igång det afrikanska småjordbruket med hjälp av konstgödsel, giftbesprutning, moderna utsäden och i framtiden genteknik. På AGRAS hemsida berättar småbönder från Tanzania att livet har blivit bättre med allt konstgödsel.

I en omfattande  av världens jordbruk i FN:s regi kom man fram till att gödsel från djur och ekologiska jordbruk för småbönder i Afrika är den mest hållbara vägen framåt både för bönderna, klimatet och miljön.

Det var Utrikesdepartementet som tog beslutet om att Sverige skulle bidra till AGRA med 60 miljoner kronor och på UD menar man att allt grundar sig i att regeringen gillar "AGRAs approach" och ville prova på något nytt. Men enligt en förstudie från Riksrevisionens har UD brister i sin biståndshantering, och handläggare på biståndsmyndigheten SIDA är mycket kritiska till att UD inte följt de tuffa kontroller som krävs i vanliga fall när sextio miljoner kronor ges i bistånd.

Torgny Holmgren, chef för UD:s Enhet för Utvecklingspolitik, menar att AGRA inte är emot ekologiskt jordbruk, men att satsningar på konstgödsel och bekämpningsmedel är nödvändiga för att minska svälten i Afrika.

-- Det behövs ju gödning. De afrikanska jordarna är utarmade, så ekologisk odling javisst, men att enbart odla ekologiskt är i dagens läge en omöjlighet helt enkelt, säger Torgny Holmgren.
Han pekar dessutom på AGRAS helhetsperspektiv som stödjer alla led i kedjan från insatsvaror, utbildning, rätten till mark, krediter till att marknaderna för att sälja ska fungera.

Niklas Zachrisson
klotet@sr.se