Norrbotten

Var femte julgran stulen

1:32 min

Var femte julgran som glittrar och tindrar i våra hem nu i jul kan vara stulen.

Skogssverige är en webbplats som skogsbranschen står bakom. Och enligt en enkätundersökning på internet med runt 1000 svar som Skogssverige har gjort, så vill cirka 70 procent ha en vanlig svensk gran till jul.

Men samma undersökning visar också att det kan vara ungefär var femte julfirare som hämtar sig en gran utan att fråga om lov. Och enligt skogsägaren Ingemar Nilsson i Sunderbyn utanför Luleå är det inte alls ovanligt att träffa på grantjuvar i skogen.

-- Det är ganska lätt att märka för de sågar av granen ganska högt. De tar bara den längd de behöver, säger han om grantjuvarna.

– Jag sågar aldrig träd i den höjden själv. I skogliga kretsar sågar vi aldrig så.

Och att råka ut för grantjuvar är verkligen inget man uppskattar som skogsägare, säger Ingemar Nilsson.

– Man tror att det ingår i allemansrätten men det gör det faktiskt inte. Utan ska man ha gran och inte äger skog då bör man fråga en markägare om lov om man får lov att hugga, alternativt att köpa. För det är ett värde i den. Förhoppningsvis ska den bli ett stort träd som försörjer industrin med sågtimmer och massaved.