Räddningstjänsten behöver pengar

Räddningstjänsten i Eskilstuna vill ha mer pengar de kommande åren för att bättre klara insatser vid bränder och olyckor.
I ett förslag till kommunsstyrelsen vill räddningstjänsnämnden ha 1,5 miljoner mer dom kommande fem åren vilket är 5 kronor per invånare. Pengarna vill räddningstjänsten satsa på modernare teknik och för att byta ut fordonen som börjar bli för gamla. Med dagens teknik riskerar människoliv och egendom gå till spillo, hävdar räddningstjänstens chef Owe Thörn.