Sjukhussjuka

Fyra patienter och två anställda på Granbackens äldreboende i Sundsvall har smittats av multiresistenta stafylokocker, så kallad sjukhussjuka.
Också en anhörig har smittats. Kommunen får nu stark kritik eftersom personalen inte hade någon beredskap för hur man skulle hantera smittan som upptäcktes för tre månader sedan. Smittskyddsläkare Olle Gustafsson kritiserar kommunen för att ha skött frågan otillfredsställande.