Miljö

Sanering går för långsamt

1:34 min

Ungefär 80 000 områden i landet kan vara förorenade. Den uppskattningen gör Naturvårdsverket som varje år får hundratals miljoner i bidrag från staten, för att se till att markerna saneras.

– Flera delmål har satts upp för att komma till rätta med det här problemet. Men hittills har saneringen gått för långsamt, för att målen ska uppfyllas, säger Helena Fürst som är handläggare på Naturvårdsverket.

Och det finns flera orsaker till varför det har gått för sakta.

Bland annat fanns en otydlig organisation inom området på statlig nivå och kommuner var tidigare tvungna att stå för en del av kostnaden.

Dessutom tar det lång tid att behandla ett område, från utredning till sanering.

Men frågan är hur farlig förorenad mark är i Sverige.

Håkan Löfstedt är överläkare på arbets- och miljömedicinska kliniken vid universitetsjukhuset i Örebro.

Han säger att det bland annat beror på hur mycket och länge man utsätts för ett ämne som avgör hur farligt det är.

– I allmänhet så handlar om så pass låga doser så att man egentligen inte ser några egentliga hälsoeffekter. Däremot kan man ha en onödig exponering av de här ämnena. Till exempel kan ett barn som har beteendet att stoppa i sig jord kunna utsättas för stora mängder. Men det är mycket ovanligt, säger Håkan Löfstedt.

Camilla Olsson
camilla.olsson@sr.se