Regeringen kräver redogörelse över försvarsantällda

1:55 min

Försvarsmakten vill ha fler heltidsanställda soldater i det framtida försvaret än vad ledande riksdagsledamöter vill. Enligt riksdagen ska högst en fjärdedel av soldaterna vara anställda på heltid och resten tjänstgöra ibland, och regeringen kräver nu att Försvarsmakten med jämna mellanrum ska rapportera hur fördelningen blir mellan olika soldater.

– Vi vill att en övervägande del i Försvarsmaktens arméförband ska vara kontrakterade, alltså deltidsanställda, både för att få upp volymen i försvaret men också för att säkerställa en bra koppling till det civila samhället. Man har ett civilt jobb och går in i Försvarsmakten återkommande och gör övningar, står i beredskap och gör insatser och går sedan tillbaka ut i det civila samhället, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Trots riksdagsbeslutet om högst en fjärdedel heltidsanställda, räknar Försvarsmakten i sitt senaste budgetunderlag med att 40 procent av soldaterna på sikt ska jobba heltid. Generallöjtnant Jan Salestrand tror att för få heltidsanställda skulle sänka kvaliteten i förbanden.

– Vi tycker att 25 procent innebär ganska tydliga konsekvenser, säger Jan Salestrand.

Men försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Håkan Juholt, och Folkpartiets försvarspolitiker Allan Widman kräver att högst en fjärdedel av soldaterna ska vara heltidsanställda.

– Det där är inte upp till Försvarsmakten att avgöra. Riksdagen har sagt att det ska vara ungefär 25 procent som ska vara heltidsanställda, och det är faktiskt försvarsminister Sten Tolgfors uppgift att förklara för myndigheten att så ska det också vara, säger Håkan Juholt.

I regeringens nya regleringsbrev till Försvarsmakten kräver alltså regeringen återrapportering om fördelningen. Men Sten Tolgfors undviker helst att tala om högst en fjärdedel heltidsanställda. I stället utgår han från regeringens inriktningsbeslut som säger att en övervägande andel av soldaterna ska tjänstgöra då och då.

Håkan Juholt är kritisk till att regeringen inte tydligare kräver att Försvarsmakten minskar andelen heltidsanställda då försvaret annars kan bli för dyrt. Men han är inte förvånad.

– Jag har hela tiden känt att såväl inom Moderata samlingspartiet men också inom Försvarsmakten så har man velat ha i stort sett bara heltidsanställda soldater, säger Håkan Juholt.