Markföroreningar

Gammal kvarn mest prioriterad mark

1:39 min

I Västmanland finns omkring 2 400 marker som tros vara förorenade. Det mest prioriterade området i länet just nu är marken där Sand såg och kvarn låg, söder om Salbohed utanför Sala.

Ida Johansson, miljöingenjör på Sala kommun, visar den förorenade marken:

– Vi står just nu ungefär tio meter från kvarnen och tittar ut över området. Det är en del pinnar här som visar var jordproverna har tagits och en del grundvattenrör. Vi vet att det är förorenat av koppar och dioxin här.

I Västmanland finns ett 30-tal prioriterade markområden som är förorenade. Ett av dem är alltså marken kring den gamla sågen och kvarnen vid Salbohed.

Olika undersökningar av marken har gjorts och i början av 2011 kommer resultatet att presenteras. Då kan det också bli aktuellt att sanera marken.

Anna-Lena Olsson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland, berättar hur området hamnade på länsstyrelsens prioriterade lista över förorenade marker.

– Det är genom en kartläggningsfast som vi har. I och med att det är vårdboende och bostäder i närheten så har det blivit högt prioriterat.

I fallet med Sand såg och kvarn finns ingen som är ansvarig för marken.

Kostnaden för en eventuell sanering kommer därför naturvårdsverket att stå för och länsstyrelsen räknar med att det kommer att gå på cirka 20 miljoner kronor.

Ida Johansson berättar hur en eventuell sanering av marken kommer att gå till:

– Man gräver ur de förorenade massorna och de får tas omhand på ett riktigt sätt. En del blir troligtvis deponering och kanske går en del spånmaterial till förbränning.