Metadon på villovägar orsakar dödsfall

1:56 min

Antalet missbrukare som dött av läkemedlet metadon har ökat kraftigt de senaste åren. Socialstyrelsen ska nu se över regler och rutiner eftersom en stor del av dödligheten beror på preparat som kommit på villovägar från behandlingshem.

Ulf Malmström, avdelningschef på Socialstyrelsen säger att man ser allvarligt på problemet.
--Är det så att det kan kopplas till svagheter i systemet då måste vi hitta vägar att eliminera hur preparat som Subutex hamnar i orätta händer.

Antalet personer som avlidit med metadon i blodet har nästan tredubblats  under perioden 2006-2008. Under den perioden har 84 personer avlidit, enligt en rapport som skrivit av tre forskare.

Ökningen har skett samtidigt som behandling med metadon och förskrivningen av preparat som Subutex ökat, enligt rapporten.

Metadon är ett narkotikaklassat läkemedel och det används som en väg ut ur narkotikaberoendet och för att hindra heroinmissbrukare att återfalla i sitt missbruk.

Enligt forskarna kan behandlingshemmen vara en orsak till att preparaten kommer på villovägar. En annan orsak är egen import från andra länder. 

Lars Hansson på Tullverket, säger att det mesta av importen kommer från Danmark men att det inte rör sig om några stora mängder.

Ingemar Thiblin, professor i rättsmedicin vid Uppsala Universitet är en av dem som skrivit rapporten och han säger att under kontrollerade former fumgerar metadonprogramen bra. Det är när det missbrukas som det går snett och risken för överdoser och dödsfall är stor.

Socialstyrelsens Ulf Malmström menar att andra preparat som är flytande kan vara ett sätt att stoppa problemet.