Allvarligt opinionsläge för KD

1:45 min

Den borgerliga regeringen behåller en stabil ledning över de röda och gröna partierna i Svensk väljaropinion, en sammanställning som Novus gör för Ekots räkning. Men samtidigt är läget allvarligt för Kristdemokraterna.

Partiet får bara får 3,1 procent av väljarstödet.

– Kristdemokraterna befinner sig i ett allvarligt läge och det största problemet är att vi har varit för otydliga, haft för många budskap. Nu måste vi positionera oss och skapa en väldigt tydlig profil framåt, säger Mats Odell är partiets andra vice ordförande.

Skulle trenden fortsätta, kan Kristdemokraterna hamna under tre procent i opinionen nästa månad. Rutschkanan har varit brant sedan valet då partiet nådde 5,6 procent. Det visar Svensk väljaropinon, där resultaten från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate vägs samman.

Enligt Mats Odell måste partiet profilera sig mer. Exempelvis lyfta fram företagen för att bredda regeringens arbetslinje och kräva mer tid för barnfamiljerna, även om det skulle krocka med arbetslinjens grund, att vi ska jobba mer.

– Arbetslinjen är oerhört viktig, men det finns perioder i livet där maximala antalet arbetade timmar inte får gå före barnperspektivet, säger han.