"De skulle angripa Jyllands-Posten"

Fem personer har blivit gripna och anhållna. De är misstänkta för förberedelser av terrorangrepp mot Jyllands-Posten i Köpenhamn. Personerna är kända av säkerhetspolisen sedan tidigare och har följts under flera månader. Terrorhotsnivån i Sverige har inte höjts av detta i nuläget och Säpo kan inte säga om personerna har någon anknytning till självmordsattentatet i Stockholm den 11 december. De gripna är en grupp personer som består av våldsamma islamistiska extremister med koppling till internationella terrornätverk.

17.07 Jacob Scharf, chef på danska säkerhetspolisen PET inleder med att säga att berätta om de gripnas bakgrund och etnicitet.

17.08 Scharf fortsätter med att berätta att personerna som greps var i färd med att förbereda ett terrordåd mot Jyllands-Posten i Köpenhamn. Polisen har genom husrannsakan beslagtagit bland annat en k-pist med ljuddämpare.

17.12 Anders Danielsson, chef på Säpo, berättar att de fick kännedom om att dessa personer planerade ett terrordåd genom ett omfattande underrättelsearbete och att och de då kontaktade danska säkerhetspolisen och bestämde att de skulle genomföra en gemensam aktion. Personerna är kända av Säpo sedan tidigare.

17.14 Anders Danielsson: "Det är en avvägning mellan att förbereda ett terrorbrott, och att ingripa för tidigt. I det här fallet gjorde vi en korrekt bedömning." Gripandet gick lugnt till, fortsätter han.

17.16 De här personerna som är gripna i Danmark och även den personen som är gripen i Stockholm är misstänkta för terrorbrott i Danmark, men rent formellt finns det även misstanke om terrorbrott i Sverige.

17.17 Danielsson betonar vikten av att jobba förebyggande och jobba så nära varandra som möjligt. Enligt Danielsson har samarbetet mellan Säpo och PET fungerat väldigt bra, det underlättar att vi är grannar, säger han också.

17.18 Danielsson: "Planeringen har varit känd sedan några månader tillbaka, och vi har haft kontroll över den. Så att den här händelsen kommer inte att förändra hotnivån i Sverige. Och det finns ingen koppling till terrordådet i stockholm den 11 december".

17.21 Jacob Scharf berättar att de gripna är en grupp personer som består av våldsamma islamistiska extremister med koppling till internationella terrornätverk.

17.23 Danielsson: "Det finns drygt 200 personer i Sverige som vi har uppföljning på, precis som PET har, och de gripna finns med bland dessa 200. Vi kan inte säga hur de har kommit i kontakt med varandra".

17.25 Jacob Scharf: "Vi har sett en speciell hotbild sedan publiceringen av Muhammedteckningarna, Danmark har blivit en måltavla för flera extremister över världen".

17.29 Jacob Scharf:  "Vi ansåg det nödvändigt att ingripa nu".

17.30 Danielsson: "Det är en balansgång mellan att inte ingripa för tidigt och att undvika ett terrorattentat. Vi måste ha bevis för en rättegång, och det är ett svårt jobb. Vi gör dagliga bedömningar för den här typen av ingripanden. Vi bestämde tillsammans med Danmark när vi skulle ingripa".

17.32 Scharf: "Vi kan inte utesluta att detta har kopplingar till andra händelser tidigare".