Expert: Ett allvarligt försök till terrorattck

2:12 min

Terrorplanerna mot det danska tidningshuset är ett av de allvarligaste försöken till terrorattentat i Danmark, säger terrorismforskaren Magnus Norell.

– Det är allvarligt från dansk synvinkel eftersom de enligt polisen själva slog till precis innan attacken skulle äga rum. Polisen sa att den skulle äga rum inom de närmsta dagarna.

– Det får betecknas som ett ganska allvarligt försök till terrorattack.

Polisen lyckades förhindra att attentaten ägde rum. Vilken kunskap kan man förvänta sig att svenska och danska säkerhetspolisen ska ha om det här? Hade man kunna förhindra det tidigare?

– Jag tror inte att det nödvändigtvis var det man ville. Att man väntade så pass nära inpå attentatet som man gjorde har säkert att göra med att man ville se till att man fick med så många som möjligt av de här aktivisterna.

– Det här har naturligtvis föregåtts av en lång tids undersökning och efterforskningar. Man har nog haft ganska bra koll på det här under ganska långt tid, skulle jag tro.

Är det sannolikt att de här individerna är en relativt liten grupp eller kan de ha haft kopplingar till större nätverk?

– Jag vill inte uttala mig om det för det vet man inte än. Rent generellt kan man väl säga att det inte är så ovanligt att de skapas mindre grupper av personer som inte behöver vara knutna till något större nätverk för att genomföra attentat.

– Det måste inte finnas någon jättestor grupp bakom.

Det har inte gått så lång tid sedan terrorattentatet i Stockholm. Är det en slump att de här händelserna så nära inpå varandra?

– Ja, det är klart att det är en slump. Det får man utgå ifrån.

– Det är inget ovanligt som har skett utan det är såhär den internationella jihadismen ser ut. Personer från olika länder beslutar sig för att gemensamt utföra ett dåd i något land.

– Men det är nog ett av de allvarligaste försöken till terrorattack i Danmark.