Sören Wibe har avlidit 64 år gammal

1:32 min

Junilistans ordförande Sören Wibe avled i går efter en kortare tids sjukdom.

Sören Wibe var till yrket professor i skogsekonomi - men det var som EU-kritisk politiker som han blev känd för allmänheten. Han var ledande i kampen mot EMU inför folkomröstningen 2003 och arbetade för att begränsa EU:s makt.

– Jag vill gärna lyfta fram det positiva alternativ som vi har. Istället för att göra om Europa till en stormakt så är det bättre att ha oberoende självständiga men fredligt samarbetande stater, sa Sören Wibe 2003.

Wibes politiska karriär var inte spikrak utan han valde att följa sin inre politisk röst - även när det innebar brott med det egna politiska partiet. Först var han aktiv i Vänsterpartiet kommunisterna och sedan inom Socialdemokraterna som han representerade både i EU-parlamentet och i riksdagen. Men 2008 valde han att lämna Socialdemokratin då hans EU-kritik inte fick något genomslag.

– Jag har under årens lopp tvingats inse att mina ord har väldigt lite inflytande på partiledningens hållning, sa Sören Wibe.

Strax efter avhoppet från Socialdemokraterna tackade Wibe ja till att bli ordförande för EU-kritiska Junilistan som han ledde från sommaren 2008 fram till sin död. Junilistans förhoppning var att Wibe skulle kunna locka kritiker i valet till EU-parlamentet 2009, men partiet förlorade sina mandat.

– Det är bara att erkänna att vi förlorade det här knapp marginal. Det känns lite snopet. Samtidigt har vi varit helt på det klara med att vi bara har legat på gränsen, sa han 2009.

Sören Wibe blev 64 år gammal.