Rysslands rättssystem kritiseras efter domen

1:51 min

Efter den nya domen i Moskva i går mot den ryske affärsmannen Michail Chodorkovskij har omvärldens reaktioner varit hårda. Många länder kritiserar nu Rysslands rättssystem och den misstänkta politiska inblandningen i fallet.

När domare Viktor Danilkin i expressfart läste upp domen mot Michail Chodorkovskij och dennes kompanjon Platon Lebedev var det slutpunkten på den andra utdragna rättegången mot de båda affärsmännen.

Chodorkovskij och Lebedev dömdes till 13 och ett halvt år i fängelse för att ha organiserat stöld och pengatvätt av mångmiljardbelopp men straffet ska räknas av mot den tid de har avtjänat sedan 2003.

Det betyder att de kan bli fria först 2017 istället för 2011 som den förra domen innebar.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa efter domen att intrycket kvarstår att politiska skäl spelade en roll under rättegången.

Det franska utrikesministeriets uttalande uppmanade Ryssland att tydligare värna om rättsäkerheten.

En talesperson för det amerikanska utrikesdepartementet sa att domen mot Chodorkovskij och Lebedev försvårar ryskt medlemskap i världshandelsorganisationen WTO och att Ryssland inte kan få en modern ekonomi utan att utveckla ett oberoende och jämlikt rättsväsende.

Den över ett och ett halvt år långa rättegången har innehållit många oklarheter och motsägelser.

Vittnesmål från två tidigare ministrar i den ryska regeringen har av alla observatörer tolkats som ett tydligt stöd för de anklagade, men när domare Danilkin läste upp domen åberopades ministrarnas vittnesmål som bevis på Chodorkovskijs och Lebedevs skuld.

Rysslands premiärminister Vladimir Putin avböjde igår att kommentera domen men han har ändå citerats flitigt från det frågeprogram i rysk tv för två veckor sedan där han kommenterade fallet Chodorkovskij.

– En tjuv ska sitta i fängelse, sa Vladimir Putin och uttalandet har av många tolkats som en signal till domstolen om hur den bör döma.