Tiotusentals minor i vattnen nära Sverige

2:28 min

I Östersjön och Västerhavet finns det fortfarande mer än 80 000 minor. Minor som lagts ut från och med Krimkriget för 150 år sedan fram till andra världskrigets slut.

Minorna kan bli farliga om någon oförsiktigt börjar röra i bottnarna, och eftersom det saknas pengar att ta upp minorna kommer de att ligga kvar, säger örlogskapten Marko Petkovic, som samordnar marinens sjöminesröjning.

– Vi har helt enkelt inte tillräckligt med resurser, alla nationer tillsammans, för att kunna ta bort allihop, det är nog den krassa sanningen, säger Petkovic.

I dag har den svenska marinen en ganska bra bild av var och i vilken omfattning det finns minor. I svenska vatten uppskattar man att det finns några tusen .

I vatten som angränsar till våra grannländer handlar det om uppemot 70 000 minor.

Kunskapen har man tack vare att allt fler nationer öppnat arkiv och delat med sig av krigshistorisk data. Det handlar om uppgifter om vem som har placerat minor var och hur många.

Marko Petkovic, örlogskapten på marinens taktiska stab, kan därför visa upp en karta där marinen markerat både var minorna finns, hur många de är och med olika färger ser man vilken nation som minorna tillhör:

– De flesta är stridande parter från andra världskriget: Ryssland, Tyskland och Finland har nog lagt ut någonting också.

Marinen röjer 30-40 minor per år. Dessutom finner man ytterligare ett tjugotal varje sommar med hjälp av en semesterfirande allmänhet som rörs sig i fritidsbåtar längs våra kuster.

På marinens minlägeskarta ser man tydligt kluster, som påminner om stora fiskstim, där minorna ligger tätt.

Bland annat utanför den natursköna kusten på södra Öland så visar kartan en sträng med nära 500 minor på havsbotten. Ytterligare nordost uppemot Gotland ligger det ytterligare närmar 500 minor begravda.

Lyckligtvis är många ovetande om att havsbotten under farleden Nynäshamn och Visby gömmer ett 40-tal minor och likaså Falsterboområdet längs den skånska kusten.

Men minorna utger ingen fara för allmänheten så länge ingen rör vid minorna, säger örlogskapten Marko Petkovic.

Det kan bara ske något då havsbotten exploateras eller att någon fisketrål eller något ankare rör sig okontrollerat i dessa minerade vatten:

– Minans verksamma komponenter för att få den att detonera eller sprängas de är sedan länge bortrostade men själva sprängämnet i sig är ju fortfarande instabilt. Plockar man upp den och bärgar den ovanför vattenytan så kan den bli ännu instabilare och utgöra en direkt fara för den som försöker att hantera den, säger örlogskapten Marko Petkovic.