Sverige nyckel i framtida cyberkrig

Sverige har en nyckelroll i Europa när USA rustar för framtida cyberkrig, visar hemligstämplade dokument från Wikileaks som Dagens Nyheter tagit del av.

I tysthet har amerikanerna kartlagt viktig infrastruktur i hela världen. I Sverige fick USA:s vice ambassadör Robert Silverman i uppdrag att ta reda på om det finns något som borde läggas till USA:s hemliga lista över samhällsbärande, skyddsvärd infrastruktur.

Hans slutsats blev att Sverige bör prioriteras upp. I sitt hemligstämplade svar till Washington nämner han två punkter att adderas till skyddslistan.

Det ena är ett läkemedelsföretag.

Det andra, och säkerhetspolitiskt viktigaste, är hela det svenska telenätet - särskilt Telia Soneras kablar österut. "Om dessa kommunikationsvägar skulle förstöras, brytas eller exploateras, kan det skada hela världens kommunikationer", skriver han.

Slutdestinationen för Silvermans rapport är Homeland Security, det särskilda departement som skapades av president Bush efter attackerna den 11 september 2001 för att samordna USA:s skydd mot terrorism.

Här sammanställs slutsatser om vilka försvarsåtgärder som krävs i en plan, National Infrastructure Protection Plan. De diplomattelegram som Wikileaks offentliggjort visar att USA ser sin säkerhetszon som global.

TT