Broderskapsrörelsen och synen på HBT-frågor

7:36 min

Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen - slår i sitt manifest för kristen vänster fast att man strävar efter en värld utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning. I manifestet för muslimska socialdemokrater, som Broderskapsrörelsens styrelse godkänt, så saknas dock formuleringen om jämlikhet oberoende av sexuell läggning. Detta får nu kritik. Debatt mellan Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen och Anders Selin, förbundsordförande för HBT-socialdemokraterna Sverige.