EU-poliser kan tvingas hjälpa varandra

2:17 min

I framtiden kan polis och åklagare i EU-länderna åläggas att hjälpa varandra att samla in bevis. Det kan handla om allt från förhör av vittnen till telefonavlyssning. Förhandlingar om en ny EU-lag på området pågår just nu.

Och rättshjälpen måste ges även om brottet som utreds inte är ett brott i det egna landet.

– Då kan man tänka sig att svensk polis tvingas utreda en gärning som inte är ett brott i Sverige, till exempel abortbrott eller förnekande av förintelsen, säger Thomas Ahlstrand som är åklagare vid internationella åklagarkammaren i Göteborg.

Synen på vad som är brottsligt skiljer sig alltså åt inom EU. Men för att få hjälp så får vi kanske acceptera att även hjälpa andra. Det säger Johan Linander, Centerpartist och vice ordförande i riksdagens justitieutskott.

– Det är inte ensidigt det här, utan det handlar faktiskt om att hjälpa varandra. Ta exempel ett sexköp, vilket inte är olagligt i andra länder. Ska dom då tvingas att hjälpa oss fast det inte är olagligt i deras land. Man kan vända på det, det finns andra länder där abort kan vara olagligt, ska vi hjälpa till med en så kallad olaga abort om kvinnan misstänks för det i ett annat land. Det är ett givande och tagande, säger han.

Däremot ska svensk polis inte kunna tvingas att använda tvångsmedel som inte är tillåtna i Sverige.

– Om ett annat land misstänker ett mord, så frågar de Sverige: Kan ni ha telefonavlyssning på den där personen som befinner sig i Sverige? Då ska det vara svenska lagar som avgör huruvida det är okej att genomföra en telefonavlyssning. Ett mord är ett tillräckligt grovt brott, men skulle det vara en misshandel som inte har tillräckligt högt straffvärde för att telefonavlyssning ska få användas i Sverige, då ska det inte heller användas för att ge rättslig hjälp till ett annat land, säger Johan Linander.

Men Anne Ramberg, generalsekreterare vid Svenska Advokatsamfundet, menar att det här är alldeles otillräckligt. För om den nya EU-lagen klubbas, så krävs det inte längre en domstolsprövning i Sverige för att få använda tvångsmedel.

– Om en svensk myndighet, om polisen misstänker att det föreligger brott, så måste ju polis och åklagare gå till domstol och begära att få använda ett hemligt tvångsmedel. Till och med Säpo, om dom ska begära det, så måste dom gå till domstol. Så är inte fallet här. Då är det ju väldigt egendomligt att svensk polis ska bli budbärare åt andra länder som kanske inte alls är i närheten av de rättssäkerhetsgarantier som vi lever efter. Det borde svenska folket reagera skarpt över, säger Anne Ramberg.