Michelangelo, en multimediakonstnär?

1:26 min

Nu kommer en nytolkning av en av världens mest berömda målningar, Michelangelos Yttersta domen i Sixtinska kapellet i Vatikanen i Rom. Konstprofessorn Peter Gillgren lägger fram teorin att det i själva verket är – ett multimediakonstverk.

– Det som intresserar mig det är ju den här kopplingen mellan konst och musik vid den här tiden, en sorts multimedia långt innan multimedia. säger Peter Gillgren.

Yttersta domen i Sixtinska kapellet skiljer sig på många sätt från andra liknande målningar. Målningen har inte den vanliga uppdelningen med de välsignade på ena sidan och de fördömda på den andra. I stället är den indelad i zoner, med Gud högst upp, den återvändande Kristus i mitten och dödsrikets flod längst ner.

Syftet med det är, enligt Peter Gillgren, att målningen ska upplevas under den kristna ljusnedsläckningsriten Tenebrae under påsken. Den firades förr genom att man successivt släckte ned i det här fallet Sixtinska kapellet uppifrån och ned, och på så sätt så kom fokus fortlöpande att hamna på olika delar av målningen. Tenebrae skedde till speciell musik vilket alltså fått Peter Gillgren att kalla Yttersta domen för ett multimediakonstverk – bild, ljus och ljud är tänkta att samspela.

 Tenebraeceremonin upphörde dock under 1800-talet och därför har också de här multimediadimensionerna hos målningen fallit i glömska, men Peter Gillgren tror att vi kommer att få se fler sådana här nytolkningar framöver:
--Det finns ingenting som är tystnad, och när man börjar väva in de här ljudlandskapen i tolkningar av arkitektur och bildkonst och så, då upptäcker man ju helt nya saker, säger han.