Trafik

Rekordfå döda i trafiken

3:22 min

Allt färre omkommer i vägtrafiken och Sverige intar nu den ledande positionen i världen sett till befolkningsstorleken. Under 2010 omkom enligt Trafikverkets preliminära statistik 270 personer. Det är den lägsta siffran hittills och en halvering jämfört med för tio år sedan.

– Ja, vi gläds väldigt åt den utveckling som vi har, att vi har kommit ner till 270  omkomna vilket är en halvering på den senaste tioårsperioden, säger Gunnar Malm, generaldirektör för Trafikverket.

Vilka är de främsta orsakerna till detta?

- En mängd åtgärder; mittseparerade körbanor så att man inte kan mötas,  sänkt genomsnittshastighet och införandet av fartkameror och säkert också polisens nykterhetskontroller och säkrare fordon. Så det är en palett av åtgärder som bidraget till detta.

Också antalet allvarligt skadade i vägtrafiken minskar. Från omkring 3450 2009 till 3000 i fjol.

Internationellt ligger Sverige bäst till i världen vad gäller omkomna i trafiken. Sett till befolkningen omkommer 2,9 per 100 000 invånare. För EU är snittet 6,9 och för ett land som Tyskland ligger siffran på 5,0.

Det är ungefär 3 gånger fler män än kvinnor som omkommer i vägtrafiken i Sverige. Minskningen av antalet omkomna har skett i alla åldergrupper och markant är nedgången i procent i län som

Kalmar, Västra Götaland och Västerbotten.

1996 lanserades i riksdagen den så kallade Nollvisionen, som gick ut på att få ned antalet omkomna i trafiken till noll över en längre tid. Den ansågs av många som orealistisk och naiv, men dödstalen har fortsatt att minska år för år. 2008 kom Sverige ned under 400 omkomna och två år senare ligger talet nu under 300.

Hur ska man då fortsätta för att ytterligare minska dödoffren?

– Det är att fortsätta det program som vi redan har igång, säger Gunnar Malm på Trafikverket.

Ett brett program?

– Ja, vi ska exempelvis fortsätta utbygganden av mittseparerade vägar upp till 75 procent till 2020 från  dagens 63 procent.

I järnvägstrafiken omkom ifjol 109 personer, men inte till följd av tågolyckor med passagerare, konstaterar Gunnar Malm.

– Nej, det är en omkommen på själva tågåkandet och det är den första sedan 2004 utan det är runt omkring tåget helt enkelt. Det är plankorsningsolyckor men framför allt suicide som är den största enskilda delen.

Ja, självmord förekommer i trafiken. På vägarna räknar man alltså med att omkring 20 dödsolyckor var självmord. Går det att minska detta. Kenneth Svensson är trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket.

Många av de åtgärder som har vidtagits, bland annat mittseparering  har också effekt på att få ned antalet suicid i vägtrafiken. Det gäller att få ned eller ta bort möjligheterna att ta sitt liv i trafikmiljön. Den forskning som finns visar att tar man bort möjligheten är det inte alls säkert att man söker upp ett annat ställe för att begå den här handlingen. Så det är en väldigt viktig fråga för Trafikverket att arbeta med framöver.

De redovisade siffrorna följer internationell praxis och till de 270 döda i trafiken tillkommer omkring 20 personer som omkommit till följd av självmord, enligt Trafikverket.