MARK

Förorenad tomt i Skene saneras

Marks kommun ser ut att få hjälp med att sanera en tomt i Skene som innehåller föroreningar efter en bensinmack. Hjälpen kommer från oljebolagens egen miljösaneringsfond.

Tomten ligger centralt i Skene, vid väg 156, intill gamla Tingshuset och var på 1960-talet platsen för en taxistation.

Saneringen framtvingas av Länsstyrelsen samtidigt saneringsbolaget har erbjudit sig stå för kostnaden mot att man får disponera tomten de kommande tio åren.

Det var någon vecka före jul som länsstyrelsen kontaktade Marks kommun och påpekade att kommunen hade ett förorenat område i Skene som man måste göra något åt.

Samtidigt fick kommunen ett brev från SPIMFAB som är oljebolagens saneringsbolag med uppgift att sanera tomter där det en gång legat en bensinmack.

Saneringsbolaget var villigt att åta sig saneringen mot villkoret att de fick tillgång till tomten under en tioårstid.

Följden blev att politikerna gjorde en rekordsnabb handläggning av ärendet vilket innebar att kommunstyrelsen redan före jul hade fattat beslut att skriva på kontraktet med saneringsbolaget. Det innebär att bolaget i tio år framåt har tillgång och nyttjanderätt till tomten.

Tjänstemännen och politikerna på kommunen var mycket glada åt att brevet från Länsstyrelsen så väl sammanföll med bolagets erbjudande, -i annat fall hade det blivit en dyr kostnad för kommunen.

Bensinpumpen som en gång låg där tillhörde en taxistation som fanns där men som försvann någon gång under 60-talet.