Stockholm

LRF vill begränsa allemansrätten

1:27 min

Sätt en gräns för hur företag får slå mynt av allemansrätten kräver Lantbrukarnas riksförbund, LRF. De vill göra en begränsning för bland annat kommersiella företags arrangemang kring bärplockning, skidåkning och ridning.

Det är nämligen en allt vanligare företeelse i svenska skogar, säger Fredrik Bonde, chefs-jurist vid LRF.

– Det har tyvärr skett en utveckling i samhället att vistelserna i naturen har starka kommersiella intressen inblandade, säger han.

Bärföretag gör vinst på andras mark
Fredrik Bonde nämner specifikt Norrbottens län som ett aktuellt exempel.

– Där handlar det om bärföretag som anlitar bärplockare som rör sig på olika markägares marker som man sedan gör vinst på, säger han.

Lantbrukarnas riksförbund hade under december ett möte kring hur man ska gå tillväga med att värna om allemansrätten utan att det nyttjas i kommersiellt syfte.

I nuläget så handlar det om att bärföretag tar ut sina bärplockare och att rid och skidklubbar rör sig på olika markägares marker med hänvisning till allemansrätten. Marker som de alltså rör sig på för att tjäna pengar.

– Det tycker inte vi är allemansrätt och det är därför vi vill förändra, just för att få klara och tydliga spelregler, säger Bonde.

Hoppas på ny lagparagraf
LRF kommer nu skicka in ett förslag med förhoppningen om att en paragraf kommer läggas till i miljöbalken som förbjuder kommersiella aktiviteter som hänvisar till allemansrätt.

Men det är en process som kommer dröja minst två-tre år innan riksdagen kan fatta ett beslut.

– Så är det alltid, det ska gå genom många olika instanser så nog tar det ett par år.

Johannes Gullbrand/SR