Överdödlighet bland kriminella

En femtedel av de ungdomar som fick sina första fängelsedomar av tingsrätterna i Västernorrland år 1985 är i dag döda. Det visar en kartläggning som Radio Västernorrland har gjort.
Bland dödsorsakerna återfinns överdoser, självmord och bilolyckor. Totalt dömdes 53 ungdomar mellan 18 och 22 år till fängelse för första gången 1985 i Västernorrlands tingsrätter. Bara 10, alltså en av fem, har klarat sig från ett fortsatt kriminellt liv.