Företagen vill låna mer tror bankchefer

2:08 min

De svenska företagen kommer att låna mer pengar under 2011, det spår i alla fall bankerna. 80 procent av bankkontoren tror att det kommer bli fler företagslån under året. Det här visar en undersökning som Almi Företagspartner presenterar idag.

–  Vi har märkt en klar tendens, en optimism när man tittar framåt. Det känns som man börjar våga ta ett steg att investera på ett annat sätt, säger Stefan Ögell, chef för Sparbanken Öresunds Företagskontor i Lund.

Av de 150 bankkontorschefer som blivit intervjuade i ALMI:s undersökning så tror åtta av tio på ökad utlåning till de svenska företagen under 2011.

Fyra av tio sade också att utlåningen ökade under det fjärde kvartalet 2010. men de flesta bankkontor som ökat utlåningen svarar att företagen lånat för att de behöver rörelsekapital, en bild som Stefan Ögell känner igen.

– Den stora delen av utlåningen har nog varit ganska mycket riktad mot rörelsekrediter.

Vad tror du det beror på?

– Det har bäring på den finanskris som varit. Man har inte fyllt sina orderböcker, man har behov av likviditet för att ta igen det man inte fått in riktigt.

De senaste månaderna har det här börjat förändras säger Stefan Ögell. Under hösten har fler och fler företagare kontaktat banken för att låna till investeringar.

– Vi har börjat få in förfrågningar när det gäller byggnation, investeringar, det kan vara köp av maskiner och liknande. Man hör sig för, det känns som om man börjar våga ta ett steg att investera på ett annat sätt. 

Bankkontoren är i undersökningen också positiva till konjunkturutvecklingen i Sverige. Sju av tio tror att konjunkturen stärks under 2011, vilket är något färre jämfört med mätningen ifjol då åtta av tio trodde på stärkt konjunktur under det kommande året.

– Vi tror på en fortsatt stark utveckling, hur starkt är svårt att säga. Om man tittar på till exempel Öresundsinstitutet undersökning så visar det på en fortsatt uppgång för regionen här, säger Stefan Ögell.