Vargjakt

EU kritiserar vargjakten igen

EU-kommissionen fortsätter sin kritik av den svenska vargjakten. I ett brev skriver man att Sveriges politik tycks vara "oförenlig" med EU:s regler.

Nu överväger kommissionen att anmäla Sverige till EU:s domstol.

De svar som den svenska regeringen genom miljöminister Andreas Carlgren gett på kommissionens upprepade förfrågningar har med andra ord inte stillat miljökommissionär Janez Potocniks oro över jakten.

Han påpekar att den svenska vargstammen, som i dagsläget består av drygt 200 vargar, har en klart ogynnsam bevarandestatus.

Trots detta har regeringen beslutat om ett tak för stammen på 210 djur, och godkänt licensjakt utan att de särskilda undantagsvillkor som finns i EU:s miljölagstiftning är uppfyllda.

Potocnik är tveksam till regeringens argument att jakten ökar acceptansen för vargarna, och undrar om andra alternativ verkligen utretts. Dessutom ifrågasätter han om så stor andel av stammen måste skjutas. I fjol var kvoten 27 djur, i år 20.

Han skriver att EU:s miljödirektorat nu ska analysera regeringens svar. Om inte svaren anses godtagbara kan kommissionen "överväga att inleda ett överträdelseförfarande mot Sverige", det vill säga anmäla Sverige till EU:s domstol.

Roland Johansson/TT