Östersjöfisket drabbas

EU-kommissionen vill ha gränsvärden för dioxin.
Stora delar av det svenska yrkesfisket kan slås ut vid årsskiftet. EU-kommissionen föreslår nämligen gränsvärden för dioxin i fisken. Fisket i Östersjön, Kattegatt, Skagerak och delar av Nordsjön drabbas om gränsvärdena införs. - I första hand gäller gränsvärdena den fisk som används till foder, säger Torbjörn Malm, agronom på Jordbruksverket med ansvar för foderfrågor. Ett EU-beslut om dioxinvärden kan komma redan i juli månad.