Irak vädjar om stopp av tvångsutvisningar

2:33 min

Irak vädjar till Sverige att sluta tvångsutvisa irakier som nekats asyl här. Trots skarp kritik också från FN:s flyktingorgan UNHCR fortsätter Sverige som ett av få länder att tvinga tillbaka irakier som inte återvänder frivilligt.

Sedan återvändaravtalet trädde i kraft februari 2008 har över 800 irakier utvisats från Sverige med tvång.

Iraks migrationsminister tänker nu öka sina ansträngningar för att förmå länder som Sverige att stoppa tvångsutvisningarna. Det säger Iraks ambassadör i Stockholm i P1-programmet Konflikt i dag.

– Vi kommer nu aktivt att prata med de här länderna för att frysa tvångsutvisningarna, och låta beslutet tas av återflyttarna själva.

Iraks migrationsminister Dendar Najman kommer att inleda en aktiv dialog med de länder, däribland Sverige, som tvångsutvisar irakier. Det säger Iraks Sverigeambassadör Hussain al Ameri och citerar ministerns uttalande i den irakiska tidningen al-sabah tidigare i veckan.

Och migrationsministern betonar att det är de berörda själva som måste avgöra om de ska återvända eller inte.

– De ska bestämma om de vill åka tillbaka eller inte, och de ska inte skickas tillbaka med tvång.

Irakier som inte får uppehållstillstånd i Sverige ska inte deporteras med tvång, säger ambassadören, och ifrågasätter Sveriges tolkning av återvändaravtalet mellan Irak och Sverige.

– Den irakiska regeringen är redo att acceptera dem som kommer tillbaka frivilligt. Men tvångsdeportering finns det verkligen frågetecken kring.

Vi vill att irakier i exil kommer tillbaka, fortsätter Hussain al Ameri, men det är för tidigt. Det saknas jobb, bostäder, skolor och trots att våldet relativt sett har minskat är det fortfarande väldigt osäkert i stora delar av landet.

Men migrationsminister Tobias Billström ser inga skäl att avbryta utvisningarna, utan tycker att avtalet fungerar väl.

– Sverige har inte sett någon anledning att revidera det avtal som finns på plats. Och vi har inte heller mottagit någon officiell begäran från den irakiska regeringen om att omförhandla det avtal som gäller utan avtalet är i kraft och tillämpas.

– Det kan sägas upp när som helst och så har inte gjorts. Och samarbetet mellan irakiska och svenska myndigheter fungerar väldigt väl och har gjort så sedan återtagandeavtalet skrevs under 2008.

Avsaknaden av ett fungerande mottagningssystem för återvändande exilirakier, som UNHCR har påtalat, är en intern angelägenhet för irakierna och inget som kan styra svenska beslut, anser Tobias Billström.

– Tittar man sedan på situationen när människor kommer tillbaka till Irak så talar vi om fria irakiska medborgare i ett fritt land som för andra gången nu har hållit ett fritt val.