Sanering av giftiga marker räddar få liv

1:31 min

Att sanera förorenade marker kostar mer än vad det ger. Som vi berättat tidigare är det drygt 3500 markområden Uppsala län som är eller kan vara förorenade - i hela landet handlar det om runt
80 000 platser. Trots det borde man satsa på att förebygga radon eller luftföroreningar istället eftersom det skulle rädda fler liv, det menar professor Lars Barregård, vid Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum.

Lars Barregård har tillsammans med kollegor på Konjunkturinstitutet kommit fram till att sanering av förorenade marker inte räddar särskilt många liv jämfört med att exempelvis förebygga luftföroreningar.

Han menar också att det vore bättre att satsa på att ta bort naturliga föroreningar som exempelvis arsenik som kan finnas i borrade brunnar.

Naturvårdsverket är den myndighet som har hand om sanering av förorenade marker. Helena Fürst arbetar som handläggare där och så här säger hon om hur man tänker kring vad som ska saneras.

Camilla Olsson, SRVästmanland
camilla.olsson@sr.se