Wikipedia – befängd idé blev succé

20 min

Den är en av nätets största framgångssagor.  Näe sajten lanserades 2001 möttes den av klentro och skepsis. Idag är Wikipedia – med sina förtjänster och brister – en av världen tio mest besökta webbsajter.

Få projekt är så prestigetyngda som att samla att sin tids vetande. Det har alltid varit den mest meriterade akademiska intelligentian som fått förtroendet – och inte sällan har det varit nationella prestigeprojekt.
 
Att utmana den här ordningen genom att samla världens vetande med hjälp av en massrörelse av frivilliga skribenter utan överordnad kontroll väckte, om inte löje, så dock mycket klentrogenhet i början.

Wikipedia har definitivt sina fällor och fel (liksom för den delen även andra encyklopedier), men den har visat på ett fullt möjligt sätt att samla ett kollektivt vetande till en värdefull, och många gånger oersättlig, kunskapskälla.
 
2007 lät Vetenskapsradion Wikipedia gå en match i tio ronder mot Nationalencyklopedin för att se om nätkollegan kunde mäta sig i tillförlitlighet med NE.År 2002 – då Wikipedia ännu var i sin linda – gjorde Vetenskapsradion Humaniora en utblick över uppslagsverken på Internet. Bland annat försökte man se vad som skulle hända med uppslagsverken på nätet under den kommande tioårsperioden. Och ingen kan väl idag klandra dem för att man inte såg en frivilligrörelse torna upp sig vid horisonten. Dock såg man mycket riktigt de många rättighetsproblem som fortsatt skulle komma att begränsa det illustrerande materialet, bilder videor, ljud etc.